D   Ě   T   S   K   Ý      P   O   R   T   R   É   T

* Zakázka zahrnuje *

* fotografování dětí na vysoce kvalitní film v prostředí domova nebo       na jakémkoli vámi určeném místě

* skenování filmu

* vyvolání fotografií v jakémkoli formátu 
  + odevzdání přímo do rukou (chcete-li)

 cena: 2500 až 3500 Kč (podle náročnosti)
(zahrnuje samotné focení + film a jeho vyvolání) 
- tisk fotografií hradíte zvlášť 
* Ana.log photography *


Autentické snímky v přirozeném pohybu a domácím prostředí.

Pro všechny, kterým je sympatický charakteristický rukopis analogové fotografie. 

Všem, kteří si cení osobního přístupu i kvalitního a trvalého analogového záznamu.* Doplňkové služby *

  * fotoalbum    * obrazová adjustace libovolného formátu   

  * kalendář    * fotografické magnetky   * leporelo   * video
 
 


    S  V  A  T  B  Y

 * Zakázka zahrnuje *

 * celodenní focení - obřad, skupiny, 
    portréty novomanželů, párty, ...

*  Úpravu a odevzdání 100 až 150ks fotografií

 Nabízím jak digitální, tak analogovou fotografii. 

 cena: 6000 až 8000 Kč

 Pokud je svatba mimo Prahu, cesta a ubytování je hrazeno zvlášť.


     T  Ě  H  O  T  E  N  S  K  É     F  O  T   O  G  R  A  F  I  E 

* Zakázka zahrnuje *

* fotografování na vysoce kvalitní film v klidu domova
   nebo na jakémkoli vámi určeném místě

* skenování filmu

* vyvolání fotografií v jakémkoli formátu + odevzdání
   přímo 
do rukou (chcete-li).

* zaslání fotografií i v digitální podobě 

cena: 2500 až 3500Kč podle náročnosti
(zahrnuje samotné focení + film a jeho vyvolání)
- tisk fotografií hradíte zvlášť a cena je odvozena
  od výsledného formátu fotografií


P R O D U K T O V Á    F O T O G R A F I E 


P   O   R   T   R   É   T